Uw kind moet ten tijde van inschrijven uiterlijk in de 3e klas van de middelbare school zitten.