Uw kind moet ten tijde van inschrijven uiterlijk in groep 8 van de basisschool zitten.