2020 is voor iedereen een vreemd jaar. We hebben ons allemaal moeten aanpassen aan de situatie die is ontstaan door de intrede van het Corona-virus in onze maatschappij. Zo ook de Sport en Speldagen. In deze brief ontvangt u essentiële informatie om het verloop van de dagen voor zowel uw kind als onze vrijwilligers zo veilig en aangenaam mogelijk te maken.

Algemene informatie


Naar aanleiding van het Corona-virus hebben we als bestuur en staf een aantal afspraken gemaakt om de dagen voor iedereen zo veilig mogelijk te maken. Hierbij houden we ons aan de voorgeschreven richtlijnen van het RIVM.

 • Kinderen en leiding hebben te allen tijde mogelijkheid om hun handen te wassen/ontsmetten. Per locatie wordt hier door onze catering zorg voor gedragen. Bij begin en eind van de dag is dit voor iedereen verplicht, dit geldt ook voor de pauzes.
 • Contactpunten worden iedere 2 uur schoon gemaakt.
 • Om de contactstroom zo klein mogelijk te houden zijn er dit jaar geen sprokkel/speurtochten en zeer minimaal gebruik van externe hulp.
 • Leiding bewaart 1,5 meter afstand tot elkaar en de kinderen, uitzonderingen uitgesloten uiteraard.
 • Alle activiteiten vinden buiten plaats gezien het verhoogde risico op besmetting bij binnenactiviteiten.
 • Voor het halen en brengen gelden per groep specifieke afspraken die u hieronder kunt teruglezen. Gezien de grote groep mensen die tegelijk aanwezig zal zijn op de locatie vragen we u zich strikt aan deze afspraken te houden.

Informatie groep Stuiters

In verband met de corona maatregelen zal het halen en brengen van uw kind(eren) anders worden vorm gegeven dan andere jaren. Onderstaande informatie is voor u van belang bij het halen en brengen.

Maandag en dinsdag vind het programma van de Stuiters plaats bij scouting Wassenaar van Obdam, gelegen op Paauwlaan 12 in Wassenaar. Woensdag verplaatsen wij ons naar Ammonslaantje 40 in Wassenaar, Boerderij den Hollander.

Onderstaand treft u voor de 2 locaties situatieschetsen waar u rekening mee dient te houden bij het brengen en halen van uw kind. Wij verzoeken u dringend om dit goed door te nemen, zodat alles vloeiend verloopt en we snel met de programma’s kunnen beginnen.

 

Om ieders veiligheid te waarborgen vragen wij u om uw kind te brengen en halen door 1 ouder of verzorger. Zo komen er zo min mogelijk mensen bij elkaar. Fietsen van de kinderen worden in speciaal afgezette parkeervakken gestald bij de locaties. Let op dat deze op slot staan! Bij de locaties staan vrijwilligers die u begeleiden en aanwijzingen geven. Gelieve hier zo goed mogelijk gehoor aan te geven. We starten iedere dag om 9:30 en eindigen om 16:30.


Naast wijzigingen in het halen en brengen. Zijn er ook wijzigingen ten aanzien van tassen en omkleden. Tassen houden de kinderen bij zich op de door de leiding aangewezen plek. Dit betekent dat ze zich met tas melden bij hun leiding. De tassen worden buiten bewaard op een afgesloten plek onder toezicht van staf en catering. De gemeente heeft aangegeven dat wij gezien de huidige maatregelen geen binnen activiteiten kunnen organiseren. Dit heeft tot gevolg dat kinderen zich ook niet binnen kunnen omkleden. Wateractiviteiten hebben wij aan het eind van de dag gepland en het zou kunnen zijn dat kinderen dan nat mee naar huis gaan. Wij verzoeken u dan ook om voldoende handdoeken en kleding die over de natte kleding heen kan mee te geven.


Lunch dient net als andere jaren zelf meegenomen te worden. Tip; Geef geen dingen mee die kunnen smelten of bederven! (Melk wordt bijvoorbeeld sneller zuur als het in warme omstandigheden buiten ligt, en bepaalde beleg soorten zullen sneller bederven). In verband met hygiëne en ontlasting van het milieu verzoeken wij om een drinkbeker om bidon mee te geven aan uw kind. Wij zorgen voor gelegenheid om om te spoelen en schoonmaak.


Informatie groep Bonken (Groep 7 & 8)

 

Locaties (ophalen en brengen)

Sportveld Sportplaza Op maandag verzamelen wij op het sportveld (veld sportplaza). Op het sportveld maken wij gebruik van de ingang aan de kant van de nieuwe appartementen. Elk team krijgt een eigen vak waarin ze moeten verzamelen. De leiding wacht de kinderen op in hun eigen vak.
Aan de zijkant van het veld of op de parkeerplaats van het zwembad kunnen de kinderen afgezet worden met de auto. Vervolgens lopen ze zelf het veld op. Kinderen die op de fiets komen kunnen hun fiets gewoon plaatsen in de fietsenstalling en naar het veld lopen. Als kinderen worden opgehaald, wachten de ouders in de auto of op de fiets op de parkeerplaats of aan de zijkant van het veld (buiten het hek!).

Blauw Zwart - Dinsdag en woensdag verzamelen wij op Blauw-Zwart. Op Blauw-Zwart maken wij gebruik van het kleine hek als ingang, aan de kant van de grote parkeerplaats. Wij zorgen dat er voor elke groep een apart vak op het veld meteen rechts bij de ingang gemaakt wordt. De leiding wacht de kinderen uit hun groep op in hun eigen vak. Ook op woensdag zullen we eerst verzamelen op het veld bij de ingang, voordat wij met de kinderen de bus ingaan. De busmaatschappij zorgt voor schermen in de bus voor de leiding.
Ouders kunnen aan de ene kant het terrein op rijden, hun kind afzetten en meteen weer doorrijden het terrein af via de andere kant (dit is al de normale route voor auto's op Blauw-Zwart). Als kinderen op de fiets gebracht worden kunnen ze worden afgezet bij het hek en vervolgens zelf hun fiets in de fietsenstalling plaatsen en naar het veld lopen. Als ouders hun kinderen komen ophalen wachten ze op de parkeerplaats.

De Kwakel - Poldersport de Kwakel is weer geopend. Vanaf 1 juni gaat de horeca weer open en vanaf 1 juli is het ook weer mogelijk om van de doucheruimtes gebruik te maken. Poldersport de kwakel houdt zich aan de regels van het RIVM.

Algemeen

 • Wij vragen de ouders van de bonken om de kinderen zo veel mogelijk zelf op de fiets te laten komen. Ouders die hun kind toch willen brengen, vragen wij om dit alleen te doen.Wellicht kunnen ze ook kinderen uit een gezin dat in de buurt woont meenemen.
 • Aan het einde van de dag mogen de kinderen per team het terrein verlaten.
 • Ouders hebben geen toegang tot de terreinen!
 • Op woensdag wordt de ouders verzocht meteen te vertrekken en niet te wachten tot de kinderen in de bus zitten.
 • In verband met de hygiëne vragen wij de kinderen een drinkbeker/bidon mee te nemen die zij gedurende de dag door hun leiding kunnen laten bijvullen.

Programma & Meenemen

Maandag 24 augustus 2020

 • Tussen 09:00 en 09.15 uur verzamelen op het sportveld bij Sportplaza Sterrenbad (In het vak van jouw eigen team).
 • Lunchpakket mee
 • Drinkbeker mee
 • 16.30 uur; programma afgelopen. Kinderen kunnen zelfstandig naar huis fietsen (of buiten het hek worden opgehaald), nadat ze zich bij hun leiding hebben afgemeld.

PROGRAMMA; Bosspel, 8-kamp

 

Dinsdag 25 augustus 2020

 • Tussen 09:00 en 09:15 uur verzamelen bij voetbalvereniging Blauw-Zwart (veld meteen bij de ingang in het vak van jouw eigen team)
 • Lunchpakket mee
 • Drinkbeker mee
 • 16.30 uur:  kinderen kunnen zelfstandig naar huis fietsen (of buiten het hek worden opgehaald),nadat ze zich bij hun leiding hebben afgemeld.

PROGRAMMA- Bosspel, activiteiten i.s.m. Jeugd- en Jongerenwerk

 

Woensdag 26  augustus 2020

 • Tussen 09:00 en 09:15 uur verzamelen bij voetbalvereniging Blauw Zwart (veld meteen bij de ingang in het vak van jouw eigen team).
 • Om 9:45 uur vertrekt de bus naar de Kwakel (poldersurvival)
 • Oude kleding en schoenen aan!
 • In tas met naam erop mee: 2 x oude kleding, 2 x sokken, 2x ondergoed, 1 x oude schoenen.
 • Handdoek en douchespullen mee
 • Lunchpakket mee
 • Drinkbeker mee
 • 17.00 uur: aankomst bij Blauw Zwart, programma afgelopen. Kinderen kunnen opgehaald worden of zelfstandig naar huis toe, nadat ze zich bij hun eigen leiding hebben afgemeld!

PROGRAMMA - Poldersurvival en zeskampspelen bij de Kwakel


Informatie groep Megabonken

Vanwege de groepsgrootte hebben we bij deze groep geen teams. We beleven deze drie dagen met z’n allen. De staf van de megabonken bestaat dit jaar uit Erik, Lars en Michelle.

Omdat sommige activiteiten buiten Wassenaar plaatsvinden willen we u vragen om uw kind op de fiets te laten komen. Zorg voor harde banden en een degelijke fiets.

We willen u vragen om elke dag een set schone kleding mee te nemen en om kleding aan te doen die vies mag worden. Ook een handdoek is handig om bij je te hebben.

De lunch dient door de kinderen zelf mee te worden genomen. Drinken krijgen de kinderen van ons en omdat we minder plastic willen verbruiken vragen we iedereen om zelf een beker mee te nemen. Daarnaast willen we iedereen vragen om een grote fles water mee te nemen. We hebben niet altijd de mogelijkheid om deze na te vullen en op warme dagen is het belangrijk om goed te drinken.

Als staf en bestuur vertrouwen en hopen we op uw medewerking. Samen maken we er voor de kinderen weer 3 fantastische dagen van!

Maandag 24 augustus 2020
We verzamelen om 10.00 op het parkeerterrein bij het Adelbert College. Als iedereen er is vertrekken we te fiets naar de Kaag, dus zorg dat je fiets in orde is. Op de Kaag gaan we zeilen en andere wateractiviteiten doen. Rond 17.00 zullen we weer terug zijn in Wassenaar.

Meenemen:

 • Lunchpakket
 • Voldoende drinkwater
 • Drinkbeker
 • Zwemkleding en handdoek
 • Zonnebrand
 • Een goed werkende fiets met opgepompte banden

PROGRAMMA- Wateractiviteiten op de Kaag

Dinsdag 25 augustus 2020
We verzamelen om 10.00 op het kermisterrein aan de Dr. Mansveldkade. Hier doen we verschillende activiteiten in samenwerking met Wassenaarse ondernemers. Om 17.00 zijn we klaar

 • Lunchpakket mee
 • Drinkbeker mee

PROGRAMMA- Activiteiten i.s.m. Wassenaarse ondernemers

Woensdag 26 augustus 2020
We verzamelen om 09.00 op Blauw-Zwart. Op Blauw-Zwart maken wij gebruik van het kleine hek als ingang, aan de kant van de grote parkeerplaats. Omdat we hier samen met de bonken verzamelen, zorgen we dat er voor elke groep een apart vak op het veld meteen rechts bij de ingang gemaakt wordt. De leiding wacht de kinderen uit hun groep op in hun eigen vak. Vanaf hier worden we ingedeeld in de bussen. De busmaatschappij zorgt voor schermen in de bus voor de leiding.

 • Om 09:00 uur verzamelen bij voetbalvereniging Blauw Zwart (veld meteen bij de ingang in het vak van jouw eigen team).
 • Om 9:45 uur vertrekt de bus naar de Kwakel (poldersurvival)
 • Oude kleding en schoenen aan!
 • In tas met naam erop mee: 2 x oude kleding, 2 x sokken, 2x ondergoed, 1 x oude schoenen.
 • Handdoek en douchespullen mee
 • Lunchpakket mee
 • Drinkbeker mee
 • 17.00 uur: Aankomst bij Blauw Zwart, programma afgelopen. 

PROGRAMMA - Poldersurvival bij de Kwakel


Informatie groep Pinkies

In verband met de corona maatregelen zal het halen en brengen van uw kind(eren) anders worden vorm gegeven dan andere jaren. Deze informatie is voor u van belang voor het halen en brengen.
Alle dagen zullen wij op het terrein van scouting van Woesik, Van Duivenvoordelaan 560, verzamelen en eindigen. In verband met de RIVM maatregelen hanteren wij twee haal en breng tijden.

Voor het brengen van uw kind:

 • 9:00 Ontvangst kinderen (groep 1t/m 5)
 • 9:15 Ontvangst kinderen (groep 6t/m 10)

Voor het halen van uw kind

 • 16:00 Vertrek kinderen (groep 1t/m 5)
 • 16:15 Vertrek kinderen (groep 6t/m 10)

Per gezin mag er 1 ouder/verzorger het terrein op. Mocht u meerdere kinderen in verschillende teams hebben met verschillende haal en breng tijden dan geldt voor u het eerste tijdstip! Wij vragen u ook niet op het terrein te blijven staan om de doorloop zo snel mogelijk te laten gaan. Aanvullende informatie kunt u krijgen op het veld naast scouting van Woesik. U dient hierbij rekening met de 1.5 meter te houden!

Fietsen van kinderen worden geplaats in hiervoor afgezette parkeervakken bij van Woesik (direct naast het hek). Zorg daarom dat de fiets van uw kind op slot kan en staat. Wij verzoeken u niet met de auto de Vuursteenkreek in te rijden, omdat hier
mogelijk een rij ontstaat voor het hek.

Wat betekent dit voor u?
U komt op de genoemde tijd bij het hek van Scouting van Woesik, een staflid zal hier mensen toelaten tot het terrein. Dit staflid kijkt naar het aantal mensen wat al op het terrein is en kan u verzoeken even te wachten. U kunt hier geen uitgebreide vragen stellen. U volgt de looproute zoals op de afbeelding weergegeven. In de blauwe vakken staat de teamleiding en uw kind mag naar zijn team lopen. U volgt de route zoals aangegeven. Hierna kunt u eventueel aan de andere zijde van de sloot kijken naar de groepen. Hier zal ook kort aan de ouders informatie gegeven worden.

Naast wijzigingen in het halen en brengen. Zijn er ook wijzigingen ten aanzien van tassen en omkleden. Tassen houden de kinderen bij zich in een aangewezen team vak. Dit betekent dat ze zich met tas melden bij hun leiding. De tassen worden buiten bewaard(uiteraard onder toezicht). De gemeente heeft aangegeven dat wij geen binnen activiteiten mogen hebben. Dit heeft als gevolg dat kinderen zich ook niet binnen kunnen omkleden. Om toch water activiteiten te kunnen organiseren hebben we dit aan het eind van de dag gepland. Kinderen gaan dus mogelijk nat met u mee naar huis. Wij verzoeken u dan ook voor de dagen voldoende handdoeken en kleding die over de natte kleding heen kan mee te geven.

Eten en drinken wat meegenomen wordt, kan warmer worden dan wanneer het binnen ligt. Denk daarom goed na over wat u mee geeft. (Melk wordt bijvoorbeeld sneller zuur als het in warme omstandigheden buiten ligt, en bepaalde beleg soorten zullen sneller bederven). Naast eten vragen wij u ook om een eigen
drinkbeker/bidon aan uw kind mee te geven. Uiteraard zorgen wij dat deze afgespoeld kunnen worden. Dit voorkomt het eenmalig gebruik van plastic bekers en hiermee ontzien we het milieu.


 

Tot slot

Tot slot willen wij velen van u danken voor het opgeven van uw beschikbaarheid als hulpouder. Om het aantal volwassenen zo laag mogelijk te houden vanwege de corona maatregelen, hebben wij besloten dit jaar geen gebruik te maken van hulpouders. Wij hopen voor komend jaar op een zelfde enthousiasme en hopen dan weer van uw beschikbaarheid gebruikt te kunnen maken. Als staf en bestuur vertrouwen en hopen we op uw medewerking. Samen maken we er voor de kinderen weer 3 fantastische dagen van!

Met vriendelijke groet,

Staf en bestuur van de stichting Spelenderwijs