De afgelopen weken heeft het bestuur van de Stichting Spelenderwijs intensief contact gehad met de gemeente Wassenaar. Beide organisaties realiseren zich heel goed dat juist dit jaar vele kinderen erg uitkijken naar leuke activiteiten in de zomervakantie. De insteek van het overleg is een leuk, veilig en verantwoord programma organiseren. Gelukkig heeft Spelenderwijs vele creatieve staf- en bestuursleden. Gezamenlijk worden nu onderdelen bedacht die zullen passen binnen de maatregelen van het coronavirus. Hierdoor kunnen de Sport- en Speldagen van 2020 gewoon doorgaan. Het doorgaan is uiteraard onder voorbehoud van het doorgaan van de versoepelingen. Zeer belangrijk en noodzakelijk is het kunnen houden van georganiseerde samenkomsten van maximaal 100 personen, wat volgens de afgegeven planning mogelijk is vanaf 1 juli.

Begin juli krijgen alle ouders een brief met instructies over het halen en brengen van hun kind(eren). In deze brief wordt vooraf medegedeeld in welk team het kind is ingedeeld. Bij aankomst op een locatie zal alles ingericht zijn op het houden van 1,5 meter afstand voor iedereen die geen basisschoolkind is. De locaties worden niet verlaten, behalve voor bijvoorbeeld een spel in de naastgelegen polder of het naastgelegen bos. Het transport zal goed worden begeleid en de benodigde ruimte zal van tevoren worden afgezet