Inschrijfformulieren kunnen op deze site gedownload worden. Via het lokale nieuws en social media besteedt Spelenderwijs de aandacht aan het inschrijven. Uitsluitend Wassenaarse kinderen van de groepen 3 t/m 8 van de basisschool kunnen zich inschrijven voor deelname aan de 3 daagse Sport- en Speldagen. Wassenaarse kinderen uit de klassen 1 t/m 3 van de middelbare scholen kunnen zich inschrijven voor een speciaal 3-daags spectaculair sport- en spelprogramma (Megabonken). DIt jaar is dat programma helemaal vernieuwd met allerlei leuke nieuwe en spannende activiteiten. 

 

Inschrijven op zaterdag 7 maart 2020

Scouting van Woesik aan Van Duivenvoordelaan 560 te Wassenaar

10.00 - 11.30

Hoe  
Inschrijfformulier volledig invullen (met handtekening ouders, verzorgers of voogd), juiste inschrijfbedrag betalen en overhandigen aan het bestuur. Het inschrijfformulier kan u downloaden via de site en afdrukken. Tevens zijn ze vanaf februari beperkt verkrijgbaar op alle Wassenaarse basisscholen. Er zullen ook tijdens de inschrijving inschrijfformulieren liggen.

Let op: Voor de oudere kinderen uit groep 7 en 8 (bonken) geldt dat het kind pas is ingeschreven als, naast het volledig ingevulde inschrijfformulier en het inschrijfbedrag, ook de gezondheidsverklaring i.v.m. het duikprogramma is ingeleverd! De verklaring staat bij het inschrijfformulier.

 

Prijs 

Neem a.u.b. contant en het liefst gepast geld mee. Pinnen is niet mogelijk. 

Pinkies (groep 3/4): € 30
Stuiters (groep 5/6): € 40
Bonken (groep 7/8): € 45
Megabonken (klas 1/2/3): € 55

Bij betaling ontvangt iedereen van de penningmeester een kwitantie (de kwitantie is persoonlijk en niet overdraagbaar) met een inschrijfnummer; dit is uw bewijs van inschrijving en betaling en dit bewijs dient zorgvuldig bewaard te worden!
Direct na de inschrijfdatum gaat de staf aan de slag met het maken van het definitieve programma. Zo worden er bijvoorbeeld spelmaterialen besteld, locaties besproken en bussen gereserveerd. Dit alles gebaseerd op het totale aantal deelnemende kinderen. Om deze reden zal er bij annulering van deelname aan de sport- en speldagen vanwege ziekte, vakantie of afwezigheid om een andere reden, geen aanspraak gemaakt kunnen worden op restitutie van het inschrijfgeld.

 

Extra informatie

Aan Spelenderwijs mogen kinderen uit groep 3 van de basisschool tot en met klas 3 van de middelbare school meedoen. Kinderen uit groep 2 zullen helaas nog een jaar moeten wachten. Indien wij tijdens of na inschrijven tegen dit probleem aan zullen lopen, zullen we met u contact opnemen en mededelen dat uw kind dat jaar niet deel mag nemen aan Spelenderwijs. Kinderen mogen pas meedoen als het kind op het moment van inschrijven in groep 3 zit. Kinderen die ouder na klas 3 nog mee willen doen, kunnen zich opgeven als leiding voor het volgende jaar. Op deze manier heb je toch de kans aanwezig te zijn bij dit fantastische feest. 

Tijdens de Sport- en Speldagen worden de kinderen in vier hoofdgroepen verdeeld, gebaseerd op de groepen of klassen waar ze tijdens de inschrijving (in maart) in zitten.
De pinkies, stuiters en bonken worden verdeeld over een aantal teams. Het kind kan bij de inschrijving voorkeur opgeven om bij ÉÉN vriend of vriendin in het team geplaatst te worden. Deze voorkeur kan alleen gehonoreerd worden, indien de vriend(in) in dezelfde leeftijdsgroep zit (dus bijv. ook bij de pinkies…) Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een kind uit groep 4 van de basisschool niet bij een vriend(in) uit groep 5 van de basisschool geplaatst kan worden. Hierop worden GEEN uitzonderingen gemaakt.

De teams bestaan uit gemiddeld 12 leeftijdsgenoten, met een minimum van 8 en een maximum van 14 kinderen per team. Het aantal kinderen per team is afhankelijk van het totale aantal inschrijvingen voor die leeftijdscategorie.
Bij de indeling van de teams wordt geprobeerd een gelijke verdeling te maken tussen jongens en meisjes, voor zover de inschrijvingen dit toestaan. Op ieder team komen tenminste twee man/vrouw vaste leiding. De megabonken worden niet in vaste teams opgedeeld, maar indien nodig voor een spelvorm, per spel willekeurig ingedeeld.

Naast ruim 100 vrijwilligers hebben we vaak nog extra hulpouders nodig voor begeleiding van spelletjes, wassen van shirts en dergelijke hand-en-span diensten. Heeft u interesse om als hulpouder te fungeren, dan kan u dit tijdens het inschrijven aangeven! Of neem contact op met een van de bestuursleden.