De penningmeester van de Stichting Spelenderwijs probeert ieder jaar af te sluiten met een banksaldo van ca. € 350,- De inschrijvingen en betalingen vinden pas plaats in maart. Voor die tijd echter moeten er wel al kosten gemaakt worden voor o.a. vergaderingen, kopieerwerk, papier, aanschaf van materialen e.d. Tevens sparen we voor speciale edities of jubileums waarin we dan met iets spectaculairdere activiteiten kunnen komen. 

Het beginsaldo van de lopende rekening bedraagt voor 2013 € 385,-
Het beginsaldo op onze spaarrekening bedraagt voor 2017 € 1151,-

Naast deze twee rekeningen bezit de Stichting Spelenderwijs geen financiële reserves. Spelenderwijs is een non-profit organisaties, waarbij al het inschrijfgeld ten behoeve voor de kinderen wordt gebruikt en ingezet om 3 leuke dagen te realiseren.